Jak na deprese

Deprese není nemoc. Stačí pochopit, jak pracuje náš mozek.

Shromažďování a využití osobních údajů
 
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů.

Firma Mindsoft s.r.o. a její elektronický obchod respektují soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Mindsoft s.r.o. a její obchodní partneři tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom se s vámi spojili či k dokonalejšímu zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb.

Mindsoft s.r.o. vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak. Společnost či její důvěryhodný partner mohou informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.
 
Zabezpečení osobních údajů
 
Mindsoft s.r.o. uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.
 
Odkazy na externí stránky
 
Stránky Mindsoft s.r.o. mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany soukromých údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuci údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních stránek. Osobně určitelné informace shromažďované na našich stránkách nejsou externím serverům předávány, není-li vám v okamžiku, kdy tyto poskytujete, sděleno jinak.

Mindsoft s.r.o. si vyhrazuje právo toto "Prohlášení o ochraně osobních dat" v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.
 
Právo na vymazání z databáze
 
Poskytovatel svých osobních údajů má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Firma Mindsoft s.r.o. se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje z databáze vymazat.
 
Poslední aktualizace: 5. 2. 2014